XXX

XXX

 XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

איך מתכוננים למבחן מדעני העתיד? 

ערכת הכנה אונליין למבחן מדעני העתיד

ערכת האונליין כוללת תרגול בכל הנושאים שתיתקלו בהם בפרקים הכמותיים, הצורניים והמילוליים. נוסף על כך, תוכלו למצוא בערכה שלוש סימולציות מלאות של מבחן מדעני העתיד, המדמות את תנאי המבחן האמיתי מבחינת מבנה הבחינה ורמות הקושי הצפויות בה, וכן מבחינת הגבלת הזמן המוקצבת לכל שאלה. 

הערכה מתאימה לתלמידים עם מיומנויות למידה עצמית וניהול זמן גבוהות, שמעדיפים להתכונן לקראת המבחן בעצמם מהנוחות של הבית. 

סדנת הכנה בזום למבחן מדעני העתיד

סדנת ההכנה נערכת בקבוצות קטנות (עד 10 משתתפים) בזום וכוללת ארבעה מפגשים, בני שעתיים כל אחד. במסגרת הסדנה המשתתפים ילמדו טכניקות פתרון לכל סוגי השאלות במבחן, יעבדו על ניהול זמן נכון במהלך המבחן, יקבלו מענה לקשיים שהתעוררו אצלם במהלך התרגול בערכה (שאותה יקבלו ללא תוספת תשלום) והנחיות להמשך תרגול עד למועד המבחן.

הסדנה מתאימה לתלמידים שמעוניינים בליווי צמוד ויסודי לקראת המבחן. בשנים הקודמות שבהן הסדנה נערכה, יותר מ-70 אחוז ממשתתפיה עברו בהצלחה את מבחן הקבלה.  

 

שאלות לדוגמא מתוך ערכת האונליין

חשיבה צורנית

שאלה 1 - מטריצות

עליכם לבחור את הצורה המשלימה את המטריצה מבין התשובות האפשריות:

הכנה למבחן מדעני העתיד

מבחן מדעני העתיד מטריוציות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

העיקרון המוביל אותנו בשאלות מסוג מטריצות הכוללות כמה אלמנטים בכל צורה (כאן האלמנטים הם: W ,X ו-O), הוא עקרון פירוק הגורמים. לפי עיקרון זה, יש לבחון כל אלמנט במטריצה בנפרד.

כדי למצוא את הצורה החסרה במטריצה, צריך לחפש חוקיות במטריצה. נעשה זאת בשלבים:

 1. נתבונן בתנועת האלמנטים בשורה הראשונה משמאל לימין ונמצא חוקיות בתנועתם.
 2. נבחן אם החוקיות שמצאנו מתקיימת גם בשורה האמצעית כדי לוודא שהיא תקפה לכל המטריצה.
 3. נשתמש בחוקיות שמצאנו כדי להשלים את הצורה החסרה בשורה השלישית.

ניישם את שלבי העבודה בפתרון התרגיל:

נתחיל ב-X: בשורה הראשונה X זז צעד אחד בכיוון השעון. בשורה השנייה X זז גם כן צעד אחד בכיוון השעון. בשורה השלישית החוקיות נשמרת, ולכן X ינוע צעד אחד בכיוון השעון ויופיע בצורה החסרה בחלק העליון.

נבחן אלמנט נוסף: ה-W גם הוא זז צעד אחד בכיוון השעון. החוקיות נשמרת בשורה השנייה, ולכן בצורה השלישית נמקם את ה-W בחלק התחתון הימני.

כעת נבחן את הצורה השלישית: ה-O בשורה הראשונה נע גם הוא צעד אחד בכיוון השעון. כך גם בשורה השנייה, ולכן בשורה השלישית הוא יופיע בחלק התחתון השמאלי.

מכאן שהתשובה הנכונה היא: פתרון שאלה לדוגמא, מבחן מדעני העתיד, צורות, מטריצות

שאלה 2 - צורות בשורה

עליכם לבחור את הצורה המשלימה את סדרת הצורות מבין התשובות האפשריות:

מבחן מדעני העתיד לדוגמא

מבחן מדעני העתיד צורות בשורה
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

סדרה זו מורכבת מריבועים, שבתוכם מתקיימת חוקיות תנועתית של מרובע שחור ועיגול לבן. המרובע השחור נע בין פינות הריבוע נגד כיוון השעון, והעיגול הלבן נע לסירוגין בין הפינה השמאלית העליונה של הריבוע לפינה הימנית התחתונה שלו.

במעבר מהריבוע הראשון לשני המרובע השחור נע פינה אחת נגד כיוון השעון ולכן עבר לפינה הימנית התחתונה, והעיגול הלבן נע מהפינה השמאלית העליונה אל הפינה הימנית התחתונה. העיגול הלבן לא נראה בשלב זה כיוון שהוא מוסתר על ידי המרובע השחור שנמצא באותו המיקום בדיוק. במעבר מהריבוע השני לשלישי, המרובע השחור נע פינה אחת נגד השעון אל הפינה הימנית העליונה, והעיגול הלבן חוזר באלכסון מהפינה הימנית התחתונה אל הפינה השמאלית העליונה וכך הלאה.

בהתאם לכך, במעבר מהריבוע הרביעי לחמישי, נצפה כי המרובע השחור ינוע מהפינה השמאלית העליונה לפינה השמאלית התחתונה והעיגול הלבן ינוע מהפינה הימנית התחתונה לפינה השמאלית העליונה.

מכאן שהתשובה הנכונה היא: פתרון שאלה לדוגמא, מבחן-מדעני-העתיד, צורות בשורה

חשיבה כמותית

שאלה 1 - מספרים זוגיים ומספרים אי-זוגיים

B ,A ו-C הן אותיות המייצגות ספרות בין 1 ל-9.
במספר ABC שתיים מן הספרות הן זוגיות, והספרה השלישית היא אי-זוגית.

איזו מן הטענות הבאות נכונה בהכרח?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

בשאלה נתונות שלוש ספרות היוצרות את המספר ABC. נתון לנו ששתיים מהספרות הן זוגיות והשלישית אי-זוגית, אולם לא ידוע לנו אילו מהן זוגיות ואיזו מהן אי-זוגית. במקרה זה מומלץ לעבור על התשובות ולנסות להפריך את הטענות הנתונות בהן. נשאלנו איזו טענה נכונה בהכרח, ולכן מספיק שנמצא מקרה בודד שבו הטענה אינה מתקיימת על מנת להפריך אותה.

תשובה 1: ABC זוגי 
על מנת שמספר תלת ספרתי יהיה זוגי, על ספרת האחדות שלו להיות זוגית. מכאן שאם ספרה C תהיה אי-זוגית והספרות A ו-B יהיו זוגיות, המספר התלת ספרתי ABC יהיה אי-זוגי. התשובה נפסלת.

פתרון שאלה לדוגמא, חלק ראשון, מספרים זוגיים ואי זוגיים, מבחן מדעני העתיד לדוגמא 

תשובה 2: A · B מספר זוגי
כדי שמכפלה של מספרים תהיה זוגית, לפחות אחד מהמספרים הללו צריך להיות זוגי. מאחר ששתיים מהספרות B ,A ו-C הן זוגיות, בהכרח אחד משני המספרים במכפלה יהיה זוגי. מכאן שהמכפלה בהכרח זוגית ולכן זו התשובה הנכונה. 

פתרון שאלה לדוגמא, חלק שני, מספרים זוגיים ואי זוגיים, מבחן מדעני העתיד לדוגמא

נוכל לסמן את התשובה ולהמשיך ללא בדיקה של שאר התשובות, אולם למען שלמות ההסבר נציג אותן כאן.

תשובה 3: B - C מספר אי זוגי
כדי שהפרש בין שני מספרים יהיה אי-זוגי, מספר אחד צריך להיות אי-זוגי והשני זוגי. מכאן שחיסור בין שתי הספרות הזוגיות ייתן ערך זוגי. הטענה אינה בהכרח נכונה והתשובה נפסלת.

פתרון שאלה לדוגמא, חלק שלישי, מספרים זוגיים ואי זוגיים, מבחן מדעני העתיד לדוגמא

תשובה 4: A · B - C מספר אי-זוגי

בדומה להסבר של תשובה 3, כדי שהפרש בין שני מספרים יהיה אי-זוגי, אחד משני המספרים צריך להיות אי-זוגי והאחר צריך להיות זוגי. ייתכן מצב שבו B היא הספרה האי-זוגית, ואז מתקבל הפרש בין שני מספרים זוגיים שהוא זוגי. הטענה אינה בהכרח נכונה והתשובה נפסלת.

פתרון שאלה לדוגמא, חלק רביעי, מספרים זוגיים ואי זוגיים, מבחן מדעני העתיד לדוגמא

שאלה 2 - בעיות מילוליות

הירקן משלם לחקלאי 1.85 שקלים על כל ק"ג עגבניות שהוא קונה ממנו; 1.5 שקלים על כל ק"ג מלפפונים שהוא קונה ממנו; ו-2.25 שקלים על כל ק"ג תפוחים שהוא קונה ממנו.

יום אחר הירקן קנה סחורה מהחקלאי ולאחר מכן מכר ללקוחותיו 100 ק"ג עגבניות ב-3.5 שקלים לק"ג, 80 ק"ג מלפפונים ב-4 שקלים לק"ג ו-20 ק"ג של תפוחים ב-6 שקלים לק"ג.

מהו רווח הירקן בשקלים באותו היום, אם השכרת הדוכן עולה לו 180 שקלים ליום?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

כדי למצוא את רווח הירקן באותו היום, נסכום את רווחיו של הירקן מכל מוצר ונחסר מהסכום את עלות השכרת הדוכן.

ראשית נחשב כמה הרוויח הירקן ממכירת קילוגרם של כל אחד מהמוצרים.

עגבניות: 1.65 = 1.85 - 3.5

מלפפונים: 2.5 = 1.5 - 4

תפוחים: 3.75 = 2.25 - 6

שנית, כדי למצוא את רווח הירקן בסה"כ, נכפיל את רווחו מכל מוצר בכמות שמכר מאותו המוצר ונסכום את המכפלות:

= 3.75·תפוחים + 2.5·מלפפונים + 1.65·עגבניות

=  3.75·20 + 2.5·80 + 1.65·100

= 15 + 60 + 40 + 160 + 165

= 75 + 200 + 165

440 = 75 + 365

לבסוף, נחסר את הוצאת הירקן על השכרת הדוכן: 260 = 180 - 440

שאלה 3 - גיאומטריה

מבחן מדעני העתיד שאלות לדוגמא
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

פתרון שאלה לדוגמא, מבחן מדעני העתיד, גיאומטריה, מעגל תשובה

חשיבה מילולית

שאלה 1 - אנלוגיות

מצאו את צמד המילים המקיים את הקשר הדומה ביותר לצמד המילים שבשאלה:

עצבות : שמח

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

אנשים שנמצאים במצב של עצבות (כלומר עצובים) אינם שמחים, כפי שאנשים שנמצאים במצב של דאגה (כלומר דואגים או מודאגים) אינם רגועים.

תשובה 1 שגויה: עצלן היא תכונה ולא מצב. המקבילה הלשונית לעצבות היא עצלנות ולא עצלן.

תשובה 2 שגויה: לא נכון לומר שאנשים שנמצאים במצב של הפתעה (כלומר מופתעים) אינם צפויים. נכון יותר להגיד שמי שמופתע/ת לא מצפה.

תשובה 4 שגויה: לא נכון לומר שאנשים שנמצאים במצב של חוסר ודאות לא ידועים. נכון יותר להגיד שמי שנמצא/ת במצב של חוסר ודאות לא יודע/ת.

שאלה 2 - השלמת משפטים

בחרו את הרכב המילים המתאים להשלמת המשפט הבא:

על אף _______ הרב, לא יכול היה להרשות לעצמו  _______ מטוס שכזה, לכן חיפש מטוס שיוכל _______.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

על אף עושרו הרב, לא יכול היה להרשות לעצמו לרכוש מטוס שכזה, לכן חיפש מטוס שיוכל לשכור.

תשובה 1 שגויה: לקנות זה יקר יותר מאשר לשכור. לכן אם מישהו לא יכול להרשות לעצמו לשכור, זה לא הגיוני שהוא יחפש לקנות מטוס, במיוחד אם הוא עני.

תשובה 2 שגויה: אין קשר בין ידע וכסף, ובנוסף "לקנות" ו"לרכוש" הן פעולות זהות, ולכן המשפט אינו הגיוני.

תשובה 3 שגויה: המילה "לקלף" אינה קשורה למשפט, שעוסק בקנייה של מטוסים.

רוצים לדעת עוד על המבחן? לחצו כאן


מהן תוכניות מדעני העתיד?

תוכניות מדעני העתיד - אודיסאה, אלפא ואידיאה - הן תוכניות לימוד ומחקר אקסקלוסיביות לתלמידים מצטיינים ומחוננים בכיתות ח' וט'. במסגרת התוכנית התלמידים משתתפים בקורסים באוניברסיטאות ובמכללות מובילות בארץ, ועוסקים במחקרים אקדמיים בתחומים מדעיים או הומניסטיים (בהתאם לתוכנית).

משכן של התוכניות הוא שנתיים עד ארבע שנים, ומסלול הלימודים בהן כולל עריכת מחקר אקדמי המזכה בקרדיט אקדמי או ב-5 יח"ל לתעודת הבגרות, עבודה משותפת עם חוקרים מובילים בתחומם ופעילויות חברתיות מגוונות.

תוכנית אודיסיאה - לימודים אקדמיים במדעים

תוכנית אודיסאה, שפותחה ביוזמת נשיא המדינה לשעבר מר שמעון פרס ז"ל, היא התוכנית הארוכה ביותר מבין תוכניות מדעני העתיד - היא נמשכת ארבע שנים, מכיתה ט' עד י"ב, והמיונים אליה נערכים כבר בכיתה ח'.

המשתתפים בתוכנית לומדים קורסים אקדמיים בתחומים כגון מדעי המחשב, סייבר, ביומד, מתמטיקה ופיזיקה, ונחשפים להתנסויות במעבדות מחקר ובתעשיות ההייטק והביוטכנולוגיה. נוסף על כך, התלמידים ב"אודיסיאה" משתתפים גם בתוכנית "אקדמיה בתיכון" - תוכנית המאפשרת להם להמיר חלק ממבחני הבגרות שלהם בקורסים אקדמיים, וכן לקבל קרדיט אקדמי על הקורסים שהשלימו. 

איפה התוכנית פועלת? אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, הטכניון והמכללה האקדמית תל-חי.

אילו מסלולי לימוד מציע כל מוסד אקדמי?
  • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציעה מסלול רב-תחומי במדעים.
  • אוניברסיטת בר-אילן מציעה מסלול המתמקד בתחום ההנדסה הקוונטית.
  • אוניברסיטת תל אביב לנוער מציעה מסלולים בתחומים פיזיקה, כימיה וסייבר.
  • האוניברסיטה העברית מציעה מסלול המתמקד בלימודי הפיזיקה והמתמטיקה.
  • הטכניון מכון טכנולוגי לישראל מציעה מסלול רב-תחומי במדעים והנדסה ומסלול מדעי המחשב-סייבר.
  • המכללה האקדמית תל-חי מציעה מסלול רב-תחומי במדעים.

תוכנית אלפא - מחקר בתחומים מדעיים

תוכנית אלפא מיועדת לתלמידים מצטיינים ומחוננים אשר מתעניינים בעולם המחקר המדעי ורוצים להעמיק בתחומים מדעי המוח, מדעי המחשב, כימיה, פיזיקה ועוד. המיונים לתוכנית נערכים בכיתה ט', והתוכנית עצמה מתחילה בכיתה י' ונמשכת עד סוף י"א.

המשתתפים בתוכנית נחשפים ליסודות עולם המחקר המדעי, לומדים את שיטות המחקר המודרניות ורוכשים כישורים לביצוע מחקרים מדעיים עצמאיים ועבודות מחקר אקדמיות. במסגרת התוכנית התלמידים מבצעים עבודת מחקר אקדמית המוכרת כעבודת גמר ברמה מוגברת (5 יח"ל) בתעודת הבגרות.

איפה התוכנית פועלת? אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון ויצמן למדע, הטכניון, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת אריאל בשומרון. 

תוכנית אידיאה - מחקר בתחומים הומניסטיים 

תוכנית אידיאה מיועדת לתלמידים מצטיינים ומחוננים שמתעניינים במדעי הרוח, במדעי החברה ובאומנויות. המיונים לתוכנית נערכים בכיתה ט', והתוכנית עצמה נמשכת שנתיים - מתחילת כיתה י' ועד סוף י"א. 

המשתתפים בתוכנית רוכשים כלים לביצוע מחקרים אקדמיים, וכן מפתחים את החשיבה הביקורתית שלהם ואת יכולתם להבין ולפרש תהליכים מורכבים מבחינה פוליטית, היסטורית, תרבותית וחברתית. יתרה מזו, התלמידים מבצעים עבודת מחקר המוכרת על ידי משרד החינוך כעבודת גמר ברמה מוגברת (5 יח"ל) בתעודת הבגרות. 

איפה התוכנית פועלת? אוניברסיטת תל אביב לנוער והאוניברסיטה העברית בירושלים.

למדו את מה שבאמת מעניין אתכם


בשביל מה אתם צריכים את זה?

  • כדי להשתלב בעולמות המחקר והאקדמיה - משתתפי התוכנית עורכים מחקרים במגוון תחומים, מסייבר ומדעי המחשב ועד מדעי הרוח ואומנויות, בהנחיית מרצים ומומחים מובילים בתחומם. כך המשתתפים תורמים לבסיס הידע הקיים של התחומים השונים, וכן יוצרים קשרים משמעותיים באקדמיה. 
  • כדי להכיר חברים חדשים - תוכניות מדעני העתיד הן, בנוסף לכול, גם מסגרת חברתית שתאפשר לכם להכיר בני ובנות נוער סקרנים ואינטליגנטים, כמוכם, שיחלקו איתכם תחומי עניין דומים ויעברו את המסע הזה יחד איתכם.
  • כדי להשפיע על העתיד שלכם - ההשתפות בתוכנית תפתח לכם דלתות ליחידות יוקרתיות בשירותכם הצבאי (למשל 8200), וגם לאחר מכן - בלימודים לתארים מתקדמים ובהשתלבות כחוקרים ומדענים באקדמיה, וכבעלי תפקידים בכירים בהייטק. 

 יש גם הוכחות

למרכז מדעני העתיד יש כ-2,740 תלמידים ובוגרים, שמהם 350 משתייכים לנבחרות ישראל למדעים ומייצגים את המדינה בתחרויות בין-לאומיות. כמו כן, בין בוגרי התוכניות תוכלו למצוא את אלוף העולם בברידג', את אלופת העולם בהתעמלות קרקע, את זוכי המדליות באולימפיאדות המדעים, וכן כמה מהצעירים המופיעים ברשימת הצעירים המבטיחים "Forbes under 30" - שרית מוזס, אור שגיא ואדם שם-אור.

גם בשביל העתיד שלכם - וגם בשביל ההווה


איך מתקבלים לתוכניות מדעני העתיד?

תהליך הקבלה לתוכניות מדעני העתיד מורכב מכמה שלבים: השלב הראשון והשני משותפים לכל התוכניות, והשלבים הבאים משתנים מתוכנית לתוכנית וממוסד אקדמי אחר לאחר. 

שלב א': הרשמה לתוכניות מדעני העתיד באתר מרכז מדעני העתיד.

שלב ב': מבחן מדעני העתיד - מבחן ארצי, הבוחן את החשיבה הצורנית, הכמותית והמילולית שלכם. 

שלב ג': מבחן מיון פנימי שעורכים מוסדות הלימוד האקדמיים.

שלב ד': ריאיון אישי - רלוונטי לתוכנית אלפא ואידיאה בלבד.

שלב ה': סדנת קיץ (במסלול אודיסיאה) / מחנה קיץ (במסלולים אלפא ואידיאה).


מבחן מדעני העתיד 

מבחן מדעני העתיד כולל שישה פרקים: שני פרקי חשיבה צורנית, שני פרקי חשיבה מילולית ושני פרקי חשיבה כמותית. משך כל פרק במבחן הוא 20 דקות, ומשכו הכולל של המבחן הוא כשעתיים.

השאלות במבחן הן שאלות אמריקאיות, ויהיה עליכם לבחור את התשובה הנכונה מתוך ארבע תשובות אפשריות. המענה על השאלות נעשה באמצעות דף סימון תשובות (ולא במבחן עצמו). 

מהם האתגרים במבחן מדעני העתיד? 

מבחן מדעני העתיד מציב כמה אתגרים מרכזיים:

נושאים לא מוכרים - מבחן מדעני העתיד בוחן נושאים מורכבים אשר לא נלמדים בבית הספר, ואף נושאים הנכללים בבחינה הפסיכומטרית, כגון אנלוגיות, הבנה והסקה, הסקה מתרשים, מטריצות וצורות בשורה. 

הגבלת זמן - המבחן נערך בהגבלת זמן שאתם לא מורגלים בה - בממוצע תהיה לכם כדקה לכל שאלה. לכך עלולה להיות השפעה על התפקוד שלכם ועל היכולת שלכם לענות על כל השאלות במבחן.  

מספר מקומות מוגבל - מספר המקומות בתוכניות מדעני העתיד מוגבל, והיות שלמבחן ניגשים רק תלמידים מחוננים ומצטיינים, התחרות צפויה להיות קשה. 


שאלות נפוצות

האם ניתן להירשם לכמה תוכניות של מדעני העתיד?

לא, אפשר להירשם רק לתוכנית אחת.

האם מבחן מדעני העתיד משתנה מתוכנית לתוכנית?

לא, המבחן הראשוני, מבחן מדעני העתיד, זהה בכל התוכניות. לאחר מכן יש שוני במבחנים בהתאם לתוכנית ולמוסד הלימודים שמתמיינים אליהם.

איזה ציון צריך כדי לעבור את מבחן מדעני העתיד?

בדרך כלל עוברים את המבחן כ-10% מהנבחנים בעלי הציונים הגבוהים ביותר, אך הדבר תלוי גם במקומות הפנויים במוסדות הלימוד ובמסלולי התוכניות. 

מה אנחנו יודעים על מרכז מדעני העתיד?

מרכז מדעני העתיד של קרן Maimonides הוקם בשנת 2016 במטרה לטפח את כישוריהם של ילדים מחוננים ומצטיינים. נוסף על תוכניות אודיסיאה, אלפא ואידיאה, המרכז מפעיל גם את נבחרות ישראל במדעים ואת רשת בוגרי התוכניות הנקראת "אסכולה". 

באפשרותכם ליצור קשר עם מרכז מדעני העתיד באמצעות שליחת פנייה באתר מרכז מדעני העתיד.


המלצות

4.8
כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב חצי מלא
אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.